Komunikaty

04 czerwca 2018 11:13 | Komunikaty

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...

czytaj więcej »

09 września 2015 10:22 | Komunikaty

Formy kształcenia zawodowego praktycznego

Kształcenie zawodowe praktyczne organizowane jest: - w zasadniczej szkole zawodowej jako zajęcia praktyczne, - w technikum i szkole policealnej jako zajęcia praktyczne, zajęcia laboratoryjne oraz praktyka zawodowa. Wykaz zajęć praktycznych i zajęć laboratoryjnych w poszczególnych zawodach...

czytaj więcej »

20 maja 2013 08:39 | Komunikaty

Egzamin w zawodzie (nowy)

Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego. Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć do początku września. Do sesjii czerwcowej deklarację...

czytaj więcej »

21 listopada 2012 12:17 | Komunikaty

Deklaracje do egzaminu zawodowego (starego)

Informujemy, że 20 grudnia upływa ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu. Zarówno uczniowie klas kończących w czerwcu (którzy rozpoczęli naukę zawodu do września 2011 r.), jak i absolwenci z lat wcześniejszych...

czytaj więcej »