Aktualności

11 stycznia 2018 11:20 | Aktualności

Podsumowanie konkursu – literackiego „DOBRA KSIĄŻKA”

W I semestrze b.r. szkolnego w naszej szkole przeprowadzono konkurs literacki pod hasłem „DOBRA KSIĄŻKA”. Celem tego konkursu było znalezienie ciekawej książki, poświęconej zdrowiu (literatura naukowa, literatura popularnonaukowa, literatura piękna z wątkiem medycznym) oraz zaprezentowanie jej na forum w postaci recenzji (w wersji elektronicznej i papierowej). Konkurs został skierowany do przedstawicieli lokalnej społeczności, zwłaszcza do absolwentów, rodziców i nauczycieli ZSZ oraz innych osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką zdrowotną (psychologia, pedagogika, medycyna), a także literaturą. Jednym słowem był to konkurs dla miłośników dobrej, rzetelnej wiedzy medycznej i wiedzy z dziedziny nauk społecznych. Na konkurs zgłoszono 10 prac. Wszystkie przedstawione prace są bardzo ciekawe, podobnie jak zaprezentowane w nich książki. Po przeczytaniu recenzji komisja konkursowa postanowiła utworzyć 2 dodatkowe kategorie: „książka ciekawa i jednocześnie kontrowersyjna” oraz „medycyna niekonwencjonalna, czyli alternatywna”. Recenzje rozpatrywano w pięciu kategoriach: literatura naukowa, literatura popularnonaukowa, literatura piękna z wątkiem medycznym, książka ciekawa i jednocześnie kontrowersyjna oraz medycyna niekonwencjonalna, czyli alternatywna. Niektóre recenzje obok zachęty do przeczytania określonej książki, nawiązywały również do innych utworów tego samego autora lub tych samych autorów.

Zakres zaproponowanej tematyki jest niezwykle szeroki: zdrowa dieta, historia medycyny, choroby zakaźne, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia hormonalne, psychosomatyka, uzależnienia chemiczne (nikotynizm, alkoholizm) i behawioralne (np. pracoholizm), choroby układu krążenia oraz niepełnosprawność fizyczna. Znalazły się tu również zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki, a nawet filozofii: trudne emocje, niedojrzałość emocjonalna osób dorosłych, bezwarunkowa miłość, trudne rodzicielstwo, umiejętność koncentracji na pozytywnych stronach życia, nieprzewidywalność ludzkiego losu, prawdziwa przyjaźń oraz coś tak nieuchwytnego i jednocześnie bardzo trudnego do zdefiniowania, jak szczęście. Nie zabrakło również pewnych elementów medycyny niekonwencjonalnej: litoterapii i zasad odżywiania opartych na prastarej filozofii Wschodu, jakże odmiennych od naszych. Andere Länder, andere Sitten/ So many countries, so many customs/ Co kraj, to obyczaj, medyczny również.

Tytuły książek naukowych i popularnonaukowych polecanych naszym czytelnikom przez autorów recenzji: „Cudowny lek. Robert Koch, Ludwik Pasteur i prątki gruźlicy” – T. Goetza, „Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów” T. Grandin i R. Panka, „Psychopatologia” M.E.P. Seligmana, E.F. Walker, i D.L. Rosenhana, „Lubię palić, ale teraz chcę przestać!”, „Żyj wystarczająco dobrze” i „Kochaj wystarczająco dobrze” pod red. A Jucewicz i G. Sroczyńskiego, „Wybieraj wystarczająco dobrze” pod red. A. Jucewicz oraz „Tajemnice klejnotów” B. i R. Krzywobłockich. Literaturę piękną z wątkiem medycznym reprezentują: „Cudowny lek. Robert Koch, Ludwik Pasteur i prątki gruźlicy” – T. Goetza (to nie pomyłka, ta książka to jednocześnie świetna powieść), „Drugi oddech” – P. Pozo di Borgo, „Odmieniłeś moje życie” – A. Sellou, „Kto jak nie ja?”, „Idealne życie”, „Wbrew sobie” i „Odzyskać utracone” K. Kołczewskiej. Ciekawa książka, ale jednocześnie bardzo kontrowersyjna według naszych recenzentów to – „FOOD PHARMACY” L.N. Aurell i M. Clase. Niekonwencjonalne zasady odżywiania oparte na filozofii Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny chińskiej zostały ukazane w książkach A. Ciesielskiej: „Filozofia zdrowia” oraz „Filozofia życia”. Autorzy tych książek pochodzą z różnych krajów. Najwięcej jest pisarzy polskich i amerykańskich. Są też dwie szwedzkie blogerki. Jest jeden Niemiec, jeden Francuz i jeden Algierczyk. Dobra wiadomość dla naszych czytelników. Niektóre z w/w książek można wypożyczyć w naszej bibliotece: „Kto jak nie ja?” i „Wbrew sobie” Katarzyny Kołczewskiej oraz „Żyj wystarczająco dobrze” i „Kochaj wystarczająco dobrze” pod red. Agnieszki Jucewicz i Grzegorza Sroczyńskiego, a także „Wybieraj wystarczająco dobrze” pod red. Agnieszki Jucewicz.

Wszystkie prace konkursowe zostały nagrodzone. Prace konkursowe zostaną umieszczone na Facebooku na stronie współpracującej z nami od wielu lat Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej i/lub na stronie internetowej ZSZ oraz w Kąciku Wiedzy Medycznej – „TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH” w głównym budynku szkoły.

Jako organizatorzy zdajemy też sobie sprawę z faktu, że zaproponowany przez nas konkurs okazał się dosyć ambitny i nie należał do zadań najłatwiejszych. Z pewnością wymagał on dosyć dobrej znajomości medycyny, psychologii, pedagogiki, a nawet filozofii oraz umiejętności dobrego posługiwania się piórem. Bardzo cieszymy się, że znalazło się spore grono miłośników dobrej literatury, osób które zechciały przystąpić do naszego konkursu. Serdecznie dziękujemy autorom poszczególnych recenzji za podzielenie się swoimi refleksjami, zachętę do przeczytania niewątpliwie ciekawych książek, wsparcie naszego projektu oraz za poświęcenie nam swojego cennego czasu.

 

Ewelina Elżbieta Sawościan – koordynator projektu, osoba, ceniąca dobrą literaturę naukową, popularnonaukową i literaturę piękną

Konkurs literacki – „DOBRA KSIĄŻKA” jest częścią Projektu profilaktyki zdrowotnej – „DOBRA KSIĄŻKA I SZTUKA – FURTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW”. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Gminy Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap 2017.

Przeczytano: 288 razy. Wydrukuj|Do góry