Aktualności

11 stycznia 2018 11:15 | Aktualności

Spotkanie z dobrą literaturą

Dnia 07.12.2017 miłośnicy dobrej książki mieli okazję spotkać się z księgarzem i jednocześnie nauczycielem bibliotekarzem z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej – Agnieszką Stańczak. Tematem spotkania była – „LITERATURA NAUKOWA, LITERATURA POPULARNONAUKOWA ORAZ LITERATURA PIĘKNA Z WĄTKIEM MEDYCZNYM”. Spotkanie odbyło się w bibliotece szkolnej ZSZ w ramach działalności Szkolnego Towarzystwa Psychologiczno-Medycznego „FESTINA LENTE”. We wstępie prowadząca – Agnieszka Stańczak przedstawiła krótko historię książki: od glinianych tabliczek poprzez papirus, wynalezienie papieru, kodeks, wynalezienie druku, aż po wynalazek czasów współczesnych – książkę elektroniczną. Omówiła techniki i sposób czytania, jakość tekstów i ich odbiór przez czytelników oraz najważniejsze bariery w czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu. Wyjaśniła również na czym polegają podstawowe różnice pomiędzy literaturą naukową, literaturą popularnonaukową i literaturą piękną. Teksty pisane w stylu naukowym wyróżniają się przede wszystkim: dużą funkcją poznawczą, równie dużą ilością informacji, bogatą terminologią specjalistyczną, jednorodnie interpretowanym przekazem oraz zasobnym warsztatem bibliograficznym (przypisy, komentarze, adekwatny spis treści, bibliografia, indeksy, itd.). Inne cechy charakterystyczne tekstów naukowych: bezosobowość i brak emocji w przekazywaniu informacji, precyzja w wyrażaniu myśli, zrozumiały, trafny dobór słów, opisywanie wielu pojęć abstrakcyjnych. W terminologii naukowej z poszczególnych dziedzin spotyka się liczne internacjonalizmy, głównie z łaciny i greki oraz języków nowożytnych (zwłaszcza z języka angielskiego). Pomiędzy różnymi dyscyplinami nauki dosyć często występuje wymiana terminów. W stylu naukowym czasowniki często stosowane są w stronie biernej (np. są robione zamiast robimy). Używa się również wielu wyrażeń modalnych, przysłówków, przyimków i spójników (np. może, można, być może, należy, właściwie, niewątpliwie, zatem, jednak, chociażby). Tego rodzaju słownictwo w tekstach naukowych podkreśla postawę autorów wobec poruszanych tematów, tez i sformułowań, ich wątpliwości, zastrzeżenia lub ostrożność w tworzeniu opinii. Cytaty podawane są zazwyczaj w języku oryginału. Dominuje wieloczłonowa, złożona budowa zdań, dostosowana do toku rozumowania i dowodzenia. Teksty naukowe wymagają dużej aktywności poznawczej i odpowiedniej wiedzy z określonej dziedziny, zarówno od autora, jak też czytelników. Teksty naukowe piszą specjaliści z danej dziedziny. Odmianą stylu naukowego jest styl popularnonaukowy. W stylu popularnonaukowym występuje mniejsza ilość terminologii specjalistycznej. Częściej pojawiają się elementy obrazowe: przenośnie, porównania i inne figury stylistyczne. Zdania są na ogół krótsze, mniej skomplikowane, ale jednocześnie bardziej urozmaicone. Styl popularnonaukowy stosowany jest w celu przybliżania różnych dziedzin wiedzy szerokiemu kręgowi odbiorców. Używa się go do pisania podręczników, czasopism specjalistycznych i różnego rodzaju poradników. Teksty popularnonaukowe mogą posiadać bibliografię lub mogą jej nie mieć. Literatura piękna pisana jest w stylu artystycznym. Podstawowe cechy stylu artystycznego to: określona fabuła, elementy fikcji literackiej, bogactwo języka, posługiwanie się artystycznymi środkami wyrazu, obfitość synonimów i duża ilość idiomów, elementy emocjonalne oraz możliwość tworzenia własnej interpretacji (w tym również możliwość interpretacji treści ukrytych i schowanych pod fabułą). Literatura piękna wymaga refleksyjności i aktywności twórczej. Jej celem oprócz funkcji poznawczej jest dostarczanie przyjemności oraz rozrywki. Literatura piękna z wątkiem medycznym wymaga dodatkowo pewnej znajomości medycyny, co czyni ją bardziej wiarygodną. W uzasadnieniu cech literatury naukowej został odczytany fragment książki Z. Arct: Dziwne historie książki. Wrocław 1969, s. 102-103. Agnieszka Stańczak zaprezentowała kilka interesujących książek z zasobów Biblioteki Pedagogicznej. Podsumowaniem spotkania były: wnioski, dyskusja, odpowiedzi  na pytania.

Ewelina Sawościan

Agnieszka Stańczak

 

Spotkanie w ramach Projektu profilaktyki zdrowotnej – „DOBRA KSIĄŻKA I SZTUKA – FURTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW”. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Gminy Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap 2017.

Przeczytano: 247 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: