Egzamin zawodowy

 Informacje o egzaminie zawodowym

 Informacje dotyczące:

- informatorów,
- zasad przeprowadzania egzaminu,
- komunikatów,
- przykładowych rozwiązań zadań

znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce:

-www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy

oraz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w zakładce egzaminy:

- http://www.oke.lomza.pl


 

 Terminy egzaminu w zawodzie

 Sesja styczeń 2019

Składanie deklaracji do dnia 09.09.2018 r. do Dyrektora szkoły

 Terminy egzaminu w modelu "dokumentacja"

Część pisemna - 10.01.2019 r.

Cześć praktyczna dokumentacja - 09.01.2019 r.

Harmonogram szczegółowy egzaminu:

Harmonogram egzaminu styczeń 2019

Na egzamin należy stawić się co najmniej 30 minut wcześniej.

Wyposażenie zdających część pisemną i część praktyczną egzaminu zawiera opublikowany przes OKE na około miesiąc przed egzaminem wykaz. Zdający obowiązkowo musi posiadać przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i czarnopiszący długopis. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Można wnosić jedynie przybory wyszczególnione w komunikacie Dyrektora CKE na dany rok szkolny. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła)

 Wykaz kwalifikacji i zawodów, zgodnie z któwym wypełniamy deklarację przystąpienia do egzaminu. 

Wykaz zawodów i kwalifikacji

Część pisemna trwa 60 minut - godz. 10.00, 12.00 i 14.00

Część praktyczna odbywa się na:

- 2 zmiany dla kwalifikacji oczasie 180 minut i 240 minut - godz. 9.00 i 15.00

- 3 zmiany dla kwalifikacji oczasie 120 minut i 150 minut - godz. 8.00, 12.00 i 16.00

Uczeń/słuchacz/absolwent deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego.

 Druk deklaracji:

Druk deklaracji przystapienia do egzaminu

Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć na początku września.

Do sesjii czerwcowej deklarację należy złożyć na połowy lutego.

Termin egzaminu ogłaszany jest na stronie OKE w Łomży nie później niż na 5 miesięcy przed egzaminem. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.

Dodatkowe informacje dla zdających powtórnie egzamin:

Powtórne przystąpienie do egzaminu w zawodzie

Więcej informacji o nowym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie znajdują się w zakładce egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  na stronie OKE w Łomży.

Druk deklaracji znajduje się również na stronie OKE w Łomży: http://www.oke.lomza.pl/egzamin w zawodzie/deklaracja

Absolwent, który po raz trzeci i kolejny przystepuje do egzaminu z danej kwalifikacji zdaje  egzamin na warunkach egzaminu eksternistycznego i wnosi za ten egzamin opłatę (5,5% wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego).