REKRUTACJA

Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły mamy coś dla Ciebie. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych klas pozwoli Ci uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do znalezienia wymarzonej pracy.


W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do klas pierwszych w poniżej wymienionych typach szkół i zawodach:


TECHNIKUM

 • technik logistyk ze specjalnością edukacja obronna

 • technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyka

 • technik handlowiec ze specjalnością e-handel

 • technik obsługi turystycznej ze specjalnością animator czasu wolnego

 • technik informatyk pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej

 • technik pojazdów samochodowych ze specjalnością serwis pojazdów służb mundurowych

 • technik mechanik ze specjalnością montaż maszyn i urządzeń

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • kucharz

 • sprzedawca

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • ślusarz

 • oddział wielozawodowy (murarz, ślusarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, monter instalacji sanitarnych)

SZKOŁA POLICEALNA NR 1 - ZAOCZNA

 • technik informatyk
 • technik administracji
 • technik rachunkowosci
 • technik bhp
 • opiekun medyczny
 • opiekun w domu pomocy spolecznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI:

 • posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną i nowoczesne pracownie tematyczne,
 • zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycielska, zapewniająca wysoki poziom kształcenia, co znajduje wyraz w wynikach zdawalności matur, egzaminów zawodowych, wynikach konkursów, czy rywalizacji sportowej,

 • najlepsi uczniowie za swoją wytężoną pracę otrzymują stypendia Starosty Gołdapskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

 • dostęp do szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych wpływa na jakość edukacji,

 • rozwijanie najróżniejszych zainteresowań,

 • szkoła uczestniczy w licznych projektach ogólnopolskich poszerzających ofertę edukacyjną (możliwość zdobycia bezpłatnego prawa jazdy, uprawnień spawacza, baristy, wózków widłowych, kelnera, itp.)

 

U NAS ZNAJDZIESZ:

 • świetne warunki do pracy i rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,

 • nauczysz się jak w praktyce wykorzystywać swoją wiedzę,

 • będziesz miał okazję poznać ciekawych ludzi, którzy zadbają o Twój rozwój, pomogą i nauczą Cię odpowiedzialności

ZAPRASZAMY

Informację możesz również uzyskać w sekretariacie szkoły – tel. 87 615 04 40

Spotkanie z Anną Marią Wesołowską