MATURA OD 2016

Ogłoszenie

Poniżej zamieszczono zaktualizowane listy zdających egzamin ustny z języka polskiego

język polski ustny 15, 16 maj 2017

język polski ustny 19.05.2017

 

 

Ogłoszenie

Poniżej zamieszczono zaktualizowane listy zdających egzamin ustny z języka obcego nowożytnego

  język rosyjski ustny 18 maja 2017

język angielski ustny 12 maja 2017

język angielski ustny 17 maja 2017

 

Uwaga. Poznaj zasady egzaminu maturalnego 2017

Matura 2017

 

Uwaga. Na stronie CKE znajdują się przykladowe zestawy zadań na ustny egzamin z j. polskiego z komentarzem. Link poniżej.

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/23-egzamin-maturalny/347-materialy

Instrukcja maturalna 2017