Rekrutacja

PLAN NABORU

 

Lp.

  Typ szkoły 

                                     Zawód/profil 

1

Technikum

4-letnie


 • technik logistyk ze specjalnością edukacja obronna

 • technik pojazdów samochodowych ze specjalnością 

   serwis pojazdów służb mundurowych

 • technik obsługi ruchu turystycznego ze specjalnością 

   animator czasu wolnego 

 • technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością

   dietetyka

 • technik budownictwa ze specjalnością budowle obronne

 • technik informatyk ze specjalnością grafika komputerowa

 • technik hotelarstwa

 • technik mechanik ze specjalnością montaż maszyn i urządzeń 

 • technik handlowiec ze specjalnością e-handel 


2

Szkoła

branżowa

3-letnia


 • mechanik pojazdów samochodowych

 • ślusarz

 • kucharz

 • sprzedawca

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • wielozawodowa


3

Szkoła

Policelana


 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • opiekun medyczny

 • technik administracji

 • technik rachunkowości

 • technik informatyk

 • opiekun w domu pomocy społecznej


4

Liceum

uzupełaniające  

 

 • liceum ogólnokształcące

 • liceum ogólnokształcące po ZSZ 

 

 

Proponujemy szeroką ofertę – wyboru dokonamy po ogłoszeniu terminu rekrutacji !


 DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 Zasady rekrutacji szkół zaocznych

 

Podanie o przyjecie do szkoly policealnej

Podanie do LO po gimnazjum

Podanie do LO po ZSZ

Podanie na kurs kwalifikacyjny

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Podanie do technikum i szkoły branzowej na rok 2017/2018