Najnowsze aktualności

03 kwietnia 2020 13:08 | Aktualności

Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne...

czytaj więcej »

29 marca 2020 18:35 | Aktualności

ZARZĄDZENIE nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdap z dnia 26 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

27 marzec 2020 13:46 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020 r. poz. 374) 2) Rozporządzenie MEN...

czytaj więcej »

29 marca 2020 18:34 | Aktualności

#ZostanWDomu – nowe zasady bezpieczeństwa od 25.03.2020

#ZostanWDomu – nowe zasady bezpieczeństwa od 25.03.2020 Od 25.03.2020 rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. „Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak...

czytaj więcej »

Najnowsze zdjęcia w galerii

Najnowszy film

VID 20171016 105329